جزوه فوتسال در رابطه با رویکرد جدید درس تربیت بدنی

جزوه فوتسـال

در فوتسال همانند سایر رشته های ورزشی عوامل زیر موثر می باشد :

الف - تکنیک                  ب- تاکتیک      ج  - آمادگی جسمانی(شرایط بدنی)          د  - آمادگی روانی

تعریف تکنیک:

 تکنیک به معنی «فن» یا «شیوه اجرا» می باشد و منظور از آن در ورزش به ویژه در فوتسال، به کارگیری صحیح اهرم های  بدن در اجرای حرکات موردنظر می باشد.

تعریف مهارت:

 تصمیم گیری دراجرای تکنیک در زمان و مکان مناسب و صرف  حداقل انرژی را «مهارت» می گویند.

بازیکنانی به مهارت بالا دست پیدامی کنند که بتوانند هر تکنیک را بارها و بارها تمرین نمایند.

لمس توپ (آشنایی باتوپ):

 به منظوردرک حجم واندازه توپ در فوتسال واجرای بهتر تکنیک ها باید قبل یا حین آموزش تکنیک ها، تمریناتی با قسمت های مختلف بدن انجام داد.

تکنیک های فوتسال:

1- دریبلینگ:

 حرکت هماهنگ با توپ راکه دارای ویژگیهای تغییرسرعت،تغییرمسیر و فریب باشد را«دریبل»می گویند.

2- ضربات :

آموزش مهارتهای مربوط به این تکنیک از ابتدایی ترین مراحل یادگیری فوتسال می باشد. عموما از ضربه زدن برای ارسال توپ به همبازی، شوت کردن به دروازه حریف، ارسال توپ به فضای باز و حرکت به سمت آن و برای دفع توپ ازمنطقه دفاعی، استفاده می شود.

1-2- ضربه بغل پا:

به کلیه ضرباتی که با بغل پا انجام می گیرد، اطلاق   می گردد.

  ازآنجایی که ناحیه بغل پا سطح نسبتا وسیعی را تشکیل میدهد، این ضربه از دقت قابل ملاحظه ای برخوردار است و بیشتر برای ارسال پاسهای کوتاه وانجام ضربات پنالتی مورد استفاده قرارمی گیرد.

2-2- ضربه روی پا:

 به ضرباتی گفته می شود که با روی پا زده می شود. از این ضربه برای شوت می توان استفاده کرد ولی از دقت کمی برخوردار است.

3-2- ضربه داخل وخارج روی پا:

 ازاین ضربات بیشتر برای ارسال بلند و مسافت طولانی مورد استفاده  قرار می گیرد و دقت آن کم است.

4-2- ضربه سر:

 هماهنگی قسمتهای مختلف بدن به هنگام مقابله با یک توپ  بلند با سررا، «ضربه سر» می گویند.               ناحیه جلوی سر (پیشانی)، دراین  تکنیک مورد استفاده قرار می گیرد  ضربه سرازجمله تکنیکهای مهمی است که بیشتر در رابطه با توپ های بلند هوایی به کاربرده می شود ودر فوتسال  کاربرد کمتری دارد.

انواع ضربات سر:

  الف ضربه سر دفاعی    ب  - ضربه سر حمله ای    ج  - ضربه سر شیرجه ای      د  -ضربه سر به عقب

3- کنترل (دریافت) :

 دراختیارگرفتن توپ را به شکلی که بتوان در کوتاهترین زمان ممکن بهترین تصمیم را به مرحله اجرا گذاشت  «کنترل»  می گویند.

انواع کنترل:

الف- کف پا       ب- بغل پا       ج- خارج پا       د- روی پا        ه- ران       و- سینه            ز- سر

انتخاب نوع کنترل باتوجه به ارتفاع توپ انجام می شود. ودر فوتسال از کنترل کف پا  بیشتر استفاده             می گردد.

نکات مورد توجه هنگام کنترل :

1- در مسیر حرکت توپ  قرار بگیرید.

2- با توجه به ارتفاع و موقعیت توپ سطح تماس مناسب را انتخاب نمایید.

3- هنگام کنترل،سطح تماس با توپ را نرم وشل نگه دارید.

تعریف تاکتیک:

هرگونه حرکت فردی یاگروهی از پیش تنظیم شده به منظور رسیدن به گل یا جلوگیری از گل خوردن را «تاکتیک»   می گویند.

انواع تاکتیک ها:

 به طورکلی تاکتیک ها درفوتبال به چهاربخش تاکتیک های فردی، تاکتیک های گروهی، تاکتیک های ایستگاهی و تاکتیک های تیمی تقسیم می شوند .لازم به ذکراست تاکتیک های ایستگاهی ازجمله                  تاکتیک های گروهی وتیمی است که به دلیل اهمیت آن به طورجداگانه ذکرشده است.درفوتسال آمادگی جسمانی وآمادگی روانی دراجرای بهترتکنیک وتاکتیک نقش ارزنده ای ایفا می کند.

 

/ 2 نظر / 83 بازدید
مورچه فروش دايناسور

شيوه هاي خريد مورچه فروش دايناسور دانشجوي گرامي تا حالا در مورد شغل آيندت به صورت جدي فکري کردي ؟براي کاهش هزينه تحصيلي چه فکري کردي؟ مي خواهي براي خودت کسب و کاري راه بياندازي ؟ توان تحقيق رو داري؟ ميتوني با هزينه 6000 تومني به اين موارد برسيي ! بازارياب عزيز کدو م محصول رو و با چه روشي بازاريابي مي کني ؟ براي کدوم فروشنده کار مي کني؟ ميدوني براي توسعه بازار خودت بايد چه کار کني ؟ چطوري و به چه وسيله اي بازارت بهتر ميشه؟ ارزششو داره يک بار امتحان کن! کارمند محترم براي خريد هايي روزانت حقوق ثابتت کفايت مي کنه و يا از 15 هر ماه دنبال پول مي گردي؟ ميدوني با خريد بهتر قدرت خريدت بيشتر شده و نيازي به دنبال پول گشتن نيست؟