# آزمون_های_مهارت_های_ورزشی

آزمون های مهارت های ورزشی مرتبط با رویکرد جدید درس تربیت بدنی

    آزمون هـای مهـارتـی ورزشـی   مشترک دوره هـای   راهنمایـی ومتوسطـه     سال تحصیلی 89-88     آزمون های مهـارت در فوتبـال آزمون دریبل فوتبـالAAHPERD:   این آزمون علاوه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 465 بازدید