# رویکرد_جدید_درس_تربیت_بدنی

جزوه فوتسال در رابطه با رویکرد جدید درس تربیت بدنی

جزوه فوتسـال در فوتسال همانند سایر رشته های ورزشی عوامل زیر موثر می باشد : الف - تکنیک                  ب- تاکتیک      ج  - ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 83 بازدید