# سومین_مجمع_گروه_های_تربیت_بدنی

سومین مجمع گروه های آموزش تربیت بدنی سه دوره تحصیلی

سومین مجمع آموزگاران و دبیران تربیت بدنی  آموزش و ژرورش ناحیه 2 اصفهان ساعت   7:30  روز یکشنبه  مورخ 31 / ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید